Go To Content
:::

Nhận quy trình dịch vụ

  • Publication Date :
  • Last updated:2024-01-04
  • View count:493

Nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi để gia đình các tù nhân được phỏng vấn, để gia đình các tù nhân có thể rút ngắn thời gian chờ đợi.
Để đặt lịch hẹn phỏng vấn, nhằm đạt được mục tiêu cung cấp dịch vụ thuận tiện, chúng tôi đặc biệt cung cấp các cuộc hẹn qua điện thoại và trực tuyến.
Đối tượng phỏng vấn là phạm nhân, bị cáo đang bị tạm giữ, người chưa thành niên đang bị tạm giữ, người đang bị giám sát cải tạo, người đang bị tạm giam, điều trị.

Nó chỉ giới hạn cho các nhà sưu tập dân sự, v.v., và những người bị cấm truy cập không được phép nộp đơn.
Hotline đặt chỗ: (04) 8392065、(04) 8321381 máy lẻ 220

Vui lòng gọi điện đặt lịch vào ngày phỏng vấn. Không nhận đặt lịch qua điện thoại vào các ngày lễ và ngày kết thúc phỏng vấn. Mọi thắc mắc về phỏng vấn vui lòng gọi (04) 8321381 máy lẻ 228 về công việc ngày.
Đặt lịch hẹn trực tuyến:
Vui lòng truy cập "Cổng Dịch vụ Tiện lợi của Cục Cải huấn" (mở một cửa sổ mới) để đặt lịch hẹn

Cách đặt chỗ qua điện thoại và trực tuyến
1. Thời gian đặt lịch hẹn qua điện thoại và trực tuyến: Vui lòng hoàn tất thủ tục đặt lịch hẹn trước ngày hẹn ba ngày (không bao gồm các ngày nghỉ lễ và ngày kết thúc đã thông báo). Thời gian nộp hồ sơ đặt lịch hẹn: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (không nhận ngày lễ và ngày kết thúc phỏng vấn), từ 9h đến 11h và từ 14h đến 16h.
2. Đối tượng áp dụng và số lần thăm khám: giới hạn đối với người thân gần nhất (những người đã đăng ký trong thẻ thân nhân) và những người đã đăng ký thăm khám chung tại văn phòng chúng tôi nhiều lần (bao gồm cả một lần). Số lần phỏng vấn được xử lý theo quy định tại Điều 56 của Quy chế trừng phạt lũy tiến. Các tù nhân bị cấm vào thăm hoặc đã vi phạm các quy tắc đánh giá không được phép nộp đơn.
3. Hạn ngạch đặt lịch hẹn qua điện thoại và trực tuyến: hai buổi mỗi buổi mỗi ngày (các cuộc phỏng vấn sẽ không được chấp nhận vào các ngày lễ và Tết) và phải dựa trên ngày và phiên do công ty lên lịch.
4. Lịch phỏng vấn hàng ngày:
Bậc thang đầu tiên 09:00
Bước thứ hai 10:00
Bậc thang thứ ba 11:00
Cấp thứ tư 14:00
Tầng thứ năm 15:00
Tầng thứ sáu 16:00
5. Lưu ý khi đặt lịch hẹn qua điện thoại và trực tuyến:
(1) Đối với những người đã hoàn tất thủ tục hẹn phỏng vấn, vui lòng làm thủ tục đăng ký cùng với các giấy tờ hỗ trợ (CMND, bằng lái xe, giấy phép cư trú hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài) mười lăm phút trước giờ hẹn vào ngày phỏng vấn.
(2) Những ứng viên không thể tham dự buổi phỏng vấn vào ngày giờ hẹn nên hủy cuộc hẹn trực tuyến hoặc qua điện thoại ít nhất 15 giờ chiều của ngày trước ngày hẹn. Nếu ngày hôm trước như đã đề cập ở đoạn trước rơi vào ngày lễ hoặc ngày lễ quốc gia, việc đặt chỗ phải được hủy trước ngày trước ngày lễ hoặc ngày lễ quốc gia. Nếu người nộp đơn không hoàn thành cuộc phỏng vấn theo thời gian hẹn và nếu người nộp đơn không hoàn thành cuộc phỏng vấn quá hai lần trong vòng sáu tháng, cuộc hẹn sẽ bị đình chỉ trong vòng một tháng kể từ ngày hẹn gần nhất.
(3) Dịch vụ đặt lịch hẹn này không áp dụng cho các cuộc hẹn vào Chủ Nhật đầu tiên của mỗi tháng, các ngày lễ, Tết, v.v.
(4) Các thành viên trong gia đình nên đăng nhập bằng danh tính thật của mình khi đặt lịch hẹn, nếu bị phát hiện giả mạo hoặc nói dối về danh tính của mình thì sẽ bị loại khỏi dịch vụ này.

Go Top